شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

توسعه هتل سازی دریا

خانه پدری انزلی(2تخته)

قیمت اصلی : 2,900,000 ریال
مبلغ تهاتر : 435,000 ریال
مبلغ پرداخت نقدی :2,465,000 ریال
نمایش خدمات روی نقشه
امکانات
2تخته :
بدون صبحانه
شرایط استفاده
فرصت استفاده تا یک هفته
مراجعه حتما با هماهنگی و رزرو تلفنی
نشانی : بلوار آفریقا کوچه تور
**قیمت هتل ها در ایام پیک متغیر میباشد ** *برای رزرو 2هفته قبل تماس گرفته شود* *این قیمت ها تا پایان 30 مهر ماه ماه 1400 اعتبار دارد *