شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

فاکتور اقای پیرایی

کافه رستوران جنوبی دفاری

تهاتر : 2,240,000ریال

2,240,000 ریال 4,480,000 ریال
50درصد تهاتر

فاکتور اقای تاجیک

کافه رستوران جنوبی دفاری

تهاتر : 2,830,000ریال

2,830,000 ریال 5,660,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو خورشت فسنجان

رستوران رضوی

تهاتر : 150,000ریال

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال
10درصد تهاتر

باقالاپلو با مرغ

رستوران رضوی

تهاتر : 115,000ریال

1,035,000 ریال 1,150,000 ریال
10درصد تهاتر

زرشک پلو بامرغ

رستوران رضوی

تهاتر : 105,000ریال

945,000 ریال 1,050,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو خورشت قیمه

رستوران رضوی

تهاتر : 85,000ریال

765,000 ریال 850,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو خورشت سبزی

رستوران رضوی

تهاتر : 85,000ریال

765,000 ریال 850,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو جوجه

رستوران رضوی

تهاتر : 95,000ریال

855,000 ریال 950,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب کوبیده تک سیخ

رستوران رضوی

تهاتر : 80,000ریال

720,000 ریال 800,000 ریال