شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

اناربیج

رستوران بارکو

تهاتر : 90,000ریال

810,000 ریال 900,000 ریال
20درصد تهاتر

آب معدنی کوچک

رستوران خوان کرم

تهاتر : 8,000ریال

32,000 ریال 40,000 ریال
20درصد تهاتر

دوغ پارچه محلی

رستوران خوان کرم

تهاتر : 40,000ریال

160,000 ریال 200,000 ریال
20درصد تهاتر

سالادشیرازی

رستوران خوان کرم

تهاتر : 30,000ریال

120,000 ریال 150,000 ریال
20درصد تهاتر

ماست موسیر

رستوران خوان کرم

تهاتر : 24,000ریال

96,000 ریال 120,000 ریال
20درصد تهاتر

ماست و خیار

رستوران خوان کرم

تهاتر : 32,000ریال

128,000 ریال 160,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب ضربدری

رستوران خوان کرم

تهاتر : 230,000ریال

920,000 ریال 1,150,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب نگین دار

رستوران خوان کرم

تهاتر : 180,000ریال

720,000 ریال 900,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب شیشلیک

رستوران خوان کرم

تهاتر : 460,000ریال

1,840,000 ریال 2,300,000 ریال