شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

بورانی بادمجان

رستوران چلو سه

تهاتر : 12,000ریال

108,000 ریال 120,000 ریال
10درصد تهاتر

بورانی اسفناج

رستوران چلو سه

تهاتر : 12,000ریال

108,000 ریال 120,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک کباب وزیری

رستوران چلو سه

تهاتر : 73,000ریال

657,000 ریال 730,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک کباب سلطانی

رستوران چلو سه

تهاتر : 123,000ریال

1,107,000 ریال 1,230,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو جوجه معمولی

رستوران چلو سه

تهاتر : 59,000ریال

531,000 ریال 590,000 ریال
10درصد تهاتر

چلوکباب لقمه

رستوران چلو سه

تهاتر : 65,000ریال

585,000 ریال 650,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب وزیری

رستوران چلو سه

تهاتر : 79,000ریال

711,000 ریال 790,000 ریال
10درصد تهاتر

سوپ

رستوران چلو سه

تهاتر : 15,000ریال

135,000 ریال 150,000 ریال
10درصد تهاتر

خورشت تک قورمه سبزی

رستوران چلو سه

تهاتر : 36,000ریال

324,000 ریال 360,000 ریال