شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

چلو جوجه ران

رستوران ما3تا

650,000 ریال 650,000 ریال
10درصد تهاتر

شنیسل ماهی

کترینگ رز

تهاتر : 58,000ریال

522,000 ریال 580,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک کباب وزیری

چلو کباب سهیل

تهاتر : 72,000ریال

648,000 ریال 720,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک لقمه

چلو کباب سهیل

تهاتر : 43,000ریال

387,000 ریال 430,000 ریال
10درصد تهاتر

سوپ

چلو کباب سهیل

تهاتر : 10,000ریال

90,000 ریال 100,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو جوجه معمولی

چلو کباب سهیل

تهاتر : 45,000ریال

405,000 ریال 450,000 ریال
15درصد تهاتر

کتف و بال کبابی با چلو

کترینگ ملل

تهاتر : 67,500ریال

382,500 ریال 450,000 ریال
15درصد تهاتر

چلو جوجه مخصوص

کترینگ ملل

تهاتر : 75,000ریال

425,000 ریال 500,000 ریال
20درصد تهاتر

بورانی اسفناج

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 36,000ریال

144,000 ریال 180,000 ریال