شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

12درصد تهاتر

بدنسازی عمومی (12صبح الی 21)

باشگاه بدنسازی راک

تهاتر : 540,000ریال

3,960,000 ریال 4,500,000 ریال
20درصد تهاتر

بدنسازی عمومی (7 صبح الی 12)

باشگاه بدنسازی راک

تهاتر : 900,000ریال

3,600,000 ریال 4,500,000 ریال
20درصد تهاتر

حرکات اصلاحی

مربی ورزش ایروبیک (خصوصی)

تهاتر : 280,000ریال

1,120,000 ریال 1,400,000 ریال
20درصد تهاتر

ایروبیک

مربی ورزش ایروبیک (خصوصی)

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال
30درصد تهاتر

اموزش ترمیک تنیس

آموزش تنیس

تهاتر : 9,000,000ریال

21,000,000 ریال 30,000,000 ریال
30درصد تهاتر

آموزش تک جلسه تنیس

آموزش تنیس

تهاتر : 900,000ریال

2,100,000 ریال 3,000,000 ریال
50درصد تهاتر

شاگرد خصوصی بدنسازی حرفه ای

بدنسازی خصوصی امینی نژاد

تهاتر : 12,500,000ریال

12,500,000 ریال 25,000,000 ریال
50درصد تهاتر

ارایه برنامه غذایی

بدنسازی خصوصی امینی نژاد

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال
50درصد تهاتر

ارائه برنامه تمرینی

بدنسازی خصوصی امینی نژاد

تهاتر : 2,000,000ریال

2,000,000 ریال 4,000,000 ریال