نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

خدمات حجامت (عام و خاص )

خدمات ماساژی حس خوب

تهاتر : 135,000ریال

765,000 ریال 900,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ سوئدی

خدمات ماساژی حس خوب

تهاتر : 600,000ریال

3,400,000 ریال 4,000,000 ریال
10درصد تهاتر

ماساژ فرم دهی

مرکز ماساژ کانفورت

تهاتر : 300,000ریال

2,700,000 ریال 3,000,000 ریال
10درصد تهاتر

ماساژ پا

مرکز ماساژ کانفورت

تهاتر : 320,000ریال

2,880,000 ریال 3,200,000 ریال
10درصد تهاتر

ماساژ صورت

مرکز ماساژ کانفورت

تهاتر : 169,000ریال

1,521,000 ریال 1,690,000 ریال
10درصد تهاتر

ماساژ ترکیبی سوئدی با سنگ داغ

مرکز ماساژ کانفورت

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر

ماساژ سوئدی

مرکز ماساژ کانفورت

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
30درصد تهاتر

ماساژ درمانی

کلینیک یاس

تهاتر : 1,200,000ریال

2,800,000 ریال 4,000,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ کف پا و صورت

ماساژ فاضلی

تهاتر : 495,000ریال

2,805,000 ریال 3,300,000 ریال