شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر
20درصد تهاتر

آزمایش pcrبامراجعه حضوری

موسسه خدمات سلامت تاو

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال