شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

نمونه گیری آزمایشات

خدمات پرستاری در منزل عبدی زاده

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر

تستهای غرباگری

آزمایشگاه پزشکی جنت

تهاتر : 5,400,000ریال

21,600,000 ریال 27,000,000 ریال
10درصد تهاتر

تست کرونا

آزمایشگاه پزشکی جنت

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
9درصد تهاتر

چکاپ

آزمایشگاه پزشکی جنت

تهاتر : 450,000ریال

4,550,000 ریال 5,000,000 ریال