شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

باکس گردرز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
10درصد تهاتر

باکس متوسط رز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 360,000ریال

3,240,000 ریال 3,600,000 ریال
10درصد تهاتر

سبد کلاسیک رز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
10درصد تهاتر

باکس بزرگ رز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 420,000ریال

3,780,000 ریال 4,200,000 ریال
10درصد تهاتر

دسته گل ارکیده

گلفروشی ساینا

تهاتر : 350,000ریال

3,150,000 ریال 3,500,000 ریال
10درصد تهاتر

سبدچوبی رز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 340,000ریال

3,060,000 ریال 3,400,000 ریال
10درصد تهاتر

دسته گل مخلوط

گلفروشی ساینا

تهاتر : 320,000ریال

2,880,000 ریال 3,200,000 ریال
10درصد تهاتر

سطل سفیدرز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 480,000ریال

4,320,000 ریال 4,800,000 ریال
10درصد تهاتر

سطل رزصورتی

گلفروشی ساینا

تهاتر : 480,000ریال

4,320,000 ریال 4,800,000 ریال