شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

گلدان شمشار

گلفروشی ساینا

5,500,000 ریال 5,500,000 ریال
10درصد تهاتر

تاج گل توپی

گلفروشی ساینا

تهاتر : 2,200,000ریال

19,800,000 ریال 22,000,000 ریال
10درصد تهاتر

سانسوریا

گلفروشی ساینا

تهاتر : 480,000ریال

4,320,000 ریال 4,800,000 ریال
10درصد تهاتر

سبدرزهلندی

گلفروشی ساینا

تهاتر : 2,600,000ریال

23,400,000 ریال 26,000,000 ریال
10درصد تهاتر

سبدچوبی آنتریوم

گلفروشی ساینا

تهاتر : 1,100,000ریال

9,900,000 ریال 11,000,000 ریال
10درصد تهاتر

تاج گل فلزی مخلوط

گلفروشی ساینا

تهاتر : 2,300,000ریال

20,700,000 ریال 23,000,000 ریال
10درصد تهاتر

تنگ گل رز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 180,000ریال

1,620,000 ریال 1,800,000 ریال
10درصد تهاتر

سبد آنتریوم

گلفروشی ساینا

تهاتر : 2,700,000ریال

24,300,000 ریال 27,000,000 ریال
10درصد تهاتر

سبدچوبی مخلوط

گلفروشی ساینا

تهاتر : 220,000ریال

1,980,000 ریال 2,200,000 ریال