شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

کارکرد ساعتی

تاسیسات (گودرزی)

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کارکرد روزمزد

تاسیسات (گودرزی)

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر

حق بازدید کار با رفت و برگشت

تاسیسات (گودرزی)

تهاتر : 70,000ریال

630,000 ریال 700,000 ریال
35درصد تهاتر

کاشیکاری

بازسازی تعمیرات و طراحی نقشه ساختمان

تهاتر : 105,000,000ریال

195,000,000 ریال 300,000,000 ریال
35درصد تهاتر

بازسازی بنا

بازسازی تعمیرات و طراحی نقشه ساختمان

تهاتر : 17,500,000ریال

32,500,000 ریال 50,000,000 ریال
35درصد تهاتر

طراحی تاسیسات

بازسازی تعمیرات و طراحی نقشه ساختمان

تهاتر : 3,500,000ریال

6,500,000 ریال 10,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کشیدن از بیلت

خدمات ساختمانی

تهاتر : 6,000,000ریال

24,000,000 ریال 30,000,000 ریال
20درصد تهاتر

طراحی تاسیسات

خدمات ساختمانی

تهاتر : 60,000ریال

240,000 ریال 300,000 ریال
20درصد تهاتر

متره برآورد

خدمات ساختمانی

تهاتر : 6,000,000ریال

24,000,000 ریال 30,000,000 ریال