شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

کرابوتاکس مو تا گودی کمر

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 2,100,000ریال

11,900,000 ریال 14,000,000 ریال
15درصد تهاتر

کرابوتاکس مو وسط کمر

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 1,500,000ریال

8,500,000 ریال 10,000,000 ریال
15درصد تهاتر

کرابوتاکس مو تا سرشانه

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 1,200,000ریال

6,800,000 ریال 8,000,000 ریال
15درصد تهاتر

بوتاکس مو بلند

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 1,425,000ریال

8,075,000 ریال 9,500,000 ریال
15درصد تهاتر

بوتاکس مو تا وسط کمر

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 1,050,000ریال

5,950,000 ریال 7,000,000 ریال
15درصد تهاتر

بوتاکس مو تا شانه

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 825,000ریال

4,675,000 ریال 5,500,000 ریال
15درصد تهاتر

کراتین مو بلند

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 2,400,000ریال

13,600,000 ریال 16,000,000 ریال
15درصد تهاتر

کراتین موی متوسط

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 1,500,000ریال

8,500,000 ریال 10,000,000 ریال
15درصد تهاتر

کراتین موی کوتاه

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 825,000ریال

4,675,000 ریال 5,500,000 ریال