شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

کروم شاتر داستر

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 105,000ریال

595,000 ریال 700,000 ریال
15درصد تهاتر

دیزاین وطراحی ناخن

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 45,000ریال

255,000 ریال 300,000 ریال
15درصد تهاتر

ریمو کاشت ناخن

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 90,000ریال

510,000 ریال 600,000 ریال
15درصد تهاتر

مانیکور خیس

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 120,000ریال

680,000 ریال 800,000 ریال
15درصد تهاتر

پدیکور vip

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 300,000ریال

1,700,000 ریال 2,000,000 ریال
15درصد تهاتر

پدیکور

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 240,000ریال

1,360,000 ریال 1,600,000 ریال
15درصد تهاتر

ژلیش ناخن طبیعی

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 135,000ریال

765,000 ریال 900,000 ریال
15درصد تهاتر

ژلیش ناخن

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 1,050,000ریال

5,950,000 ریال 7,000,000 ریال
15درصد تهاتر

ترمیم (لمینت)

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 172,500ریال

977,500 ریال 1,150,000 ریال