نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

ابرو

آرایشگاه رویا

تهاتر : 112,500ریال

337,500 ریال 450,000 ریال
25درصد تهاتر

اصلاح سر

آرایشگاه رویا

تهاتر : 87,500ریال

262,500 ریال 350,000 ریال
25درصد تهاتر

پاکسازی پوست

آرایشگاه رویا

تهاتر : 750,000ریال

2,250,000 ریال 3,000,000 ریال
30درصد تهاتر

رنگ

آرایشگاه رویا

تهاتر : 1,050,000ریال

2,450,000 ریال 3,500,000 ریال
30درصد تهاتر

کراتین و احیای مو

آرایشگاه رویا

تهاتر : 1,200,000ریال

2,800,000 ریال 4,000,000 ریال
40درصد تهاتر

پرسینگ ناف

سالن زیبایی سهیلا

تهاتر : 1,200,000ریال

1,800,000 ریال 3,000,000 ریال
40درصد تهاتر

پرسینگ گوش

سالن زیبایی سهیلا

تهاتر : 600,000ریال

900,000 ریال 1,500,000 ریال
40درصد تهاتر

پرسینگ بینی

سالن زیبایی سهیلا

تهاتر : 600,000ریال

900,000 ریال 1,500,000 ریال
40درصد تهاتر

ماساژ1

سالن زیبایی سهیلا

تهاتر : 1,400,000ریال

2,100,000 ریال 3,500,000 ریال