نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

نان خشک ویژه2کیلویی

سوغات سرای شهبازی(فروشگاه آنلاین)

تهاتر : 130,000ریال

1,170,000 ریال 1,300,000 ریال
10درصد تهاتر

نان خشک ساده2کیلویی

سوغات سرای شهبازی(فروشگاه آنلاین)

تهاتر : 116,000ریال

1,044,000 ریال 1,160,000 ریال
10درصد تهاتر

قند شکسته2کیلویی

سوغات سرای شهبازی(فروشگاه آنلاین)

تهاتر : 104,000ریال

936,000 ریال 1,040,000 ریال
10درصد تهاتر

نبات پرده2کیلویی

سوغات سرای شهبازی(فروشگاه آنلاین)

تهاتر : 145,000ریال

1,305,000 ریال 1,450,000 ریال
10درصد تهاتر

نبات کاسه2کیلویی

سوغات سرای شهبازی(فروشگاه آنلاین)

تهاتر : 130,000ریال

1,170,000 ریال 1,300,000 ریال
10درصد تهاتر

شیره انگور

سوغات سرای شهبازی(فروشگاه آنلاین)

تهاتر : 85,000ریال

765,000 ریال 850,000 ریال
10درصد تهاتر

شیرخرما1کیلویی

سوغات سرای شهبازی(فروشگاه آنلاین)

تهاتر : 55,000ریال

495,000 ریال 550,000 ریال
10درصد تهاتر

شیرخرما500گرمی

سوغات سرای شهبازی(فروشگاه آنلاین)

تهاتر : 32,000ریال

288,000 ریال 320,000 ریال
10درصد تهاتر