نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

سوند معده

بهیاری صادقی

تهاتر : 250,000ریال

250,000 ریال 500,000 ریال
50درصد تهاتر

پانسمان 1

بهیاری صادقی

تهاتر : 500,000ریال

500,000 ریال 1,000,000 ریال
50درصد تهاتر

پرستاری برای سالمندان

بهیاری صادقی

تهاتر : 3,000,000ریال

3,000,000 ریال 6,000,000 ریال
50درصد تهاتر

حمام بیمار

بهیاری صادقی

تهاتر : 1,000,000ریال

1,000,000 ریال 2,000,000 ریال
50درصد تهاتر

سرم زنی

بهیاری صادقی

تهاتر : 500,000ریال

500,000 ریال 1,000,000 ریال
50درصد تهاتر

پانسمان کامفیل

بهیاری صادقی

تهاتر : 500,000ریال

500,000 ریال 1,000,000 ریال
50درصد تهاتر

سوند زنی

بهیاری صادقی

تهاتر : 250,000ریال

250,000 ریال 500,000 ریال
30درصد تهاتر

زالودرمانی

کلینیک یاس

تهاتر : 210,000ریال

490,000 ریال 700,000 ریال
20درصد تهاتر

حجامت خاص 2

مرکز طب سنتی شفا

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال