نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

تعمییر اسکنر های حرفه ایی

سگال صدر مبین

تهاتر : 939,750ریال

2,819,250 ریال 3,759,000 ریال
25درصد تهاتر

تعمیر اسکنر های معمولی

سگال صدر مبین

تهاتر : 281,500ریال

844,500 ریال 1,126,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر

تابلوهای بزرگ اداری(20در15)

شرکت هنرلیزر.هنرهوم

تهاتر : 90,000ریال

360,000 ریال 450,000 ریال
20درصد تهاتر

تابلوهای واحد و انباری(10در6)

شرکت هنرلیزر.هنرهوم

تهاتر : 20,000ریال

80,000 ریال 100,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر
15درصد تهاتر

ابزار کاری

گچ کاری_ابزارکاری دربندی

تهاتر : 45,000ریال

255,000 ریال 300,000 ریال